سبد خرید

J101

نوع دوره
Junior
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 17
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text الهام جوانپور دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

دو شنبه - 1400/07/19

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/07/22

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/07/26

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/07/29

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/08/03

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/08/06

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/08/10

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/08/13

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/08/17

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/08/20

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/08/24

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/08/27

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/09/01

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/09/04

17:45 - 19:15

دوره های مرتبط

J101

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

J1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
J1
14 جلسه

J503

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

J401

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
14 جلسه