سبد خرید

Krn5

نوع دوره
کره ای
اطلاعات دوره
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text فرزانه زاهد دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

پنج شنبه - 1400/09/11

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/09/15

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/09/18

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/09/22

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/09/25

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/09/29

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/10/02

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/10/06

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/10/09

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/10/13

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/10/20

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/10/23

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/10/27

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/10/30

17:45 - 19:15

دوره های مرتبط

Krn1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : کره ای برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Krn4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : کره ای برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Krn6

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : کره ای برگزار کننده گلدیس
14 جلسه