سبد خرید

I1

نوع دوره
Senior
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 20
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text مینا نقشه باف دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

یک شنبه - 1400/07/18

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/07/20

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/07/25

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/07/27

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/08/04

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/08/09

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/08/11

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/08/16

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/08/18

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/08/23

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/08/25

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/08/30

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/09/02

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/09/07

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

L1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
L1
14 جلسه

A4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
A4
14 جلسه

A3

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
A3
14 جلسه

A1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
A1
14 جلسه