سبد خرید

E4

نوع دوره
Senior
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 8
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text حمیده طهماسب پور دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

دو شنبه - 1400/07/19

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/07/22

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/07/26

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/07/29

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/03

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/06

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/10

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/13

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/17

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/20

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/24

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/27

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/09/01

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/09/04

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

L1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
L1
14 جلسه

A4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
A4
14 جلسه

A3

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
A3
14 جلسه

A1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
A1
14 جلسه