سبد خرید

Frn8

نوع دوره
فرانسه
اطلاعات دوره
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text الهام گرامی فر دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

یک شنبه - 1400/09/14

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/09/16

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/09/21

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/09/23

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/09/28

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/09/30

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/10/05

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/10/07

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/10/12

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/10/14

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/10/19

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/10/21

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/10/26

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/10/28

17:45 - 19:15

دوره های مرتبط

Frn1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn5

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn9

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه