سبد خرید

T4A

نوع دوره
ترکی استانبولی
اطلاعات دوره
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text لاچين خوشوقت دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

یک شنبه - 1400/09/14

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/09/16

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/09/21

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/09/23

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/09/28

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/09/30

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/10/05

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/10/07

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/10/12

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/10/14

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/10/19

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/10/21

19:30 - 21:00

جمعه - 1400/10/24

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/10/26

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/10/28

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

T1A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
T1A
14 جلسه

O1A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
O1A
14 جلسه

O3A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
O3A
14 جلسه

Y3A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
Y3A
14 جلسه