سبد خرید

Frn7

نوع دوره
فرانسه
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 5
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text الهام گرامی فر دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

یک شنبه - 1400/07/18

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/07/20

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/07/25

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/07/27

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/08/02

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/08/04

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/08/09

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/08/11

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/08/16

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/08/18

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/08/23

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/08/25

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/08/30

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/09/02

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/09/07

17:45 - 19:15

دوره های مرتبط

Frn4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn8

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn9

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه