سبد خرید

T9

نوع دوره
TEEN
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 11
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text یوسف فیروزکوهی دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

دو شنبه - 1400/07/19

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/07/22

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/07/26

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/07/29

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/08/03

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/08/06

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/08/10

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/08/13

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/08/17

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/08/20

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/08/24

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/08/27

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/09/01

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/09/04

17:45 - 19:15

دوره های مرتبط

T12

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T12
14 جلسه

T4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T4
14 جلسه

T11

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T11
14 جلسه

T1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T1
14 جلسه