سبد خرید

O1A

نوع دوره
ترکی استانبولی
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 12
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text حامد اسماعیل نژاد دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

یک شنبه - 1400/07/18

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/07/20

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/07/25

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/07/27

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/08/04

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/08/09

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/08/11

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/08/16

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/08/18

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/08/23

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/08/25

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/08/30

17:45 - 19:15

سه شنبه - 1400/09/02

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/09/04

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/09/07

17:45 - 19:15

دوره های مرتبط

T1A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
T1A
14 جلسه

Y2A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
Y2A
14 جلسه

T4A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
T4A
14 جلسه

O2A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
O2A
14 جلسه