سبد خرید

Ger4

نوع دوره
آلمانی
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 13
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text لیلا رضایی دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

یک شنبه - 1400/07/18

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/07/20

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/07/25

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/07/27

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/08/04

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/08/09

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/08/11

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/08/16

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/08/18

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/08/23

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/08/25

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/08/30

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/09/02

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/09/07

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

Ger15

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Ger3

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Ger17

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Ger5

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه