سبد خرید

Frn8

نوع دوره
فرانسه
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 7
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text الهام گرامی فر دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

شنبه - 1400/07/17

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/07/21

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/07/24

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/07/28

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/08/01

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/08/05

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/08/08

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/08/12

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/08/15

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/08/19

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/08/22

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/08/26

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/08/29

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/09/03

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

Frn4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn8

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn9

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه