سبد خرید

T3

نوع دوره
TEEN
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 10
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text شیرین آل نبی دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

دو شنبه - 1400/07/19

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/07/22

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/07/26

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/07/29

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/03

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/06

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/10

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/13

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/17

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/20

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/24

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/27

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/09/01

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/09/04

16:00 - 17:30

دوره های مرتبط

T12

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T12
14 جلسه

T4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T4
14 جلسه

T11

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T11
14 جلسه

T1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T1
14 جلسه