سبد خرید

L1

نوع دوره
Senior
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 20
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text مه لقا اکبری دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

دو شنبه - 1400/07/19

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/07/22

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/07/26

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/07/29

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/03

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/06

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/10

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/13

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/17

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/20

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/24

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/27

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/09/01

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/09/04

16:00 - 17:30

دوره های مرتبط

L1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
L1
14 جلسه

A4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
A4
14 جلسه

A3

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
A3
14 جلسه

A1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Senior برگزار کننده گلدیس
A1
14 جلسه