سبد خرید

J504

نوع دوره
Junior
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 14
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text فرزاد عالی دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

دو شنبه - 1400/07/19

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/07/22

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/07/26

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/07/29

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/03

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/06

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/10

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/13

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/17

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/20

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/24

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/27

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/09/01

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/09/04

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

J101

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

J1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
J1
14 جلسه

J503

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

J401

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
14 جلسه