سبد خرید

T1A

نوع دوره
ترکی استانبولی
اطلاعات دوره
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text لاچين خوشوقت دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

چهار شنبه - 1400/09/10

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/09/13

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/09/17

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/09/20

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/09/24

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/09/27

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/10/01

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/10/04

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/10/08

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/10/11

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/10/15

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/10/18

19:30 - 21:00

چهار شنبه - 1400/10/22

19:30 - 21:00

شنبه - 1400/10/25

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

T1A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
T1A
14 جلسه

O1A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
O1A
14 جلسه

O3A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
O3A
14 جلسه

Y3A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
Y3A
14 جلسه