سبد خرید

Frn4

نوع دوره
فرانسه
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 13
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text الهام گرامی فر دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

شنبه - 1400/07/17

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/07/21

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/07/24

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/07/28

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/01

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/08/05

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/08

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/08/12

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/15

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/08/19

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/22

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/08/26

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/29

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/09/03

17:45 - 19:15

دوره های مرتبط

Frn4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn8

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn9

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه