سبد خرید

J604

نوع دوره
Junior
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 10
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text عاطفه اسداله زاده ضیا دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

دو شنبه - 1400/07/19

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/07/22

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/07/26

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/07/29

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/03

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/06

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/10

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/13

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/17

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/08/20

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/08/24

16:00 - 17:30

چهار شنبه - 1400/08/26

13:30 - 15:00

پنج شنبه - 1400/08/27

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/09/01

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/09/04

16:00 - 17:30

دوره های مرتبط

J101

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

J1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
J1
14 جلسه

J503

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

J401

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : Junior برگزار کننده گلدیس
14 جلسه