سبد خرید

Frn1

نوع دوره
فرانسه
اطلاعات دوره
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text ساناز درخشان پور دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

یک شنبه - 1400/09/14

16:00 - 17:30

سه شنبه - 1400/09/16

16:00 - 17:30

یک شنبه - 1400/09/21

16:00 - 17:30

سه شنبه - 1400/09/23

16:00 - 17:30

یک شنبه - 1400/09/28

16:00 - 17:30

سه شنبه - 1400/09/30

16:00 - 17:30

یک شنبه - 1400/10/05

16:00 - 17:30

سه شنبه - 1400/10/07

16:00 - 17:30

یک شنبه - 1400/10/12

16:00 - 17:30

سه شنبه - 1400/10/14

16:00 - 17:30

یک شنبه - 1400/10/19

16:00 - 17:30

سه شنبه - 1400/10/21

16:00 - 17:30

یک شنبه - 1400/10/26

16:00 - 17:30

سه شنبه - 1400/10/28

16:00 - 17:30

دوره های مرتبط

Frn1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn5

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn9

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه