سبد خرید

T1

نوع دوره
TEEN
اطلاعات دوره
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text المیرا ستاری دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

یک شنبه - 1400/09/14

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/09/16

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/09/21

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/09/23

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/09/28

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/09/30

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/10/05

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/10/07

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/10/12

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/10/14

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/10/19

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/10/21

19:30 - 21:00

جمعه - 1400/10/24

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/10/26

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/10/28

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

T1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T1
14 جلسه

T3

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T3
14 جلسه

T6

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T6
14 جلسه

T5

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T5
14 جلسه