سبد خرید

Ger3

نوع دوره
آلمانی
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 14
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text سودابه جیگاری دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

شنبه - 1400/07/17

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/07/21

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/07/24

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/07/28

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/01

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/08/05

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/08

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/08/12

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/15

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/08/19

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/22

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/08/26

17:45 - 19:15

شنبه - 1400/08/29

17:45 - 19:15

چهار شنبه - 1400/09/03

17:45 - 19:15

دوره های مرتبط

Ger15

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Ger3

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Ger17

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Ger5

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه