سبد خرید

Ger15

نوع دوره
آلمانی
اطلاعات دوره
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
تقویم آموزشی

پنج شنبه - 1400/09/11

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/09/15

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/09/18

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/09/22

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/09/25

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/09/29

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/10/02

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/10/06

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/10/09

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/10/13

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/10/20

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/10/23

16:00 - 17:30

دو شنبه - 1400/10/27

16:00 - 17:30

پنج شنبه - 1400/10/30

16:00 - 17:30

دوره های مرتبط

Ger1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Ger2

نحوه برگزاری دوره : حضوری
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
15 جلسه

Ger4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Ger12

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : آلمانی برگزار کننده گلدیس
14 جلسه