سبد خرید

Krn3

نوع دوره
کره ای
اطلاعات دوره
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text فرزانه زاهد دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

پنج شنبه - 1400/09/11

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/09/15

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/09/18

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/09/22

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/09/25

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/09/29

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/10/02

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/10/06

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/10/09

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/10/13

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/10/20

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/10/23

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/10/27

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/10/30

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

Krn1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : کره ای برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Krn4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : کره ای برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Krn6

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : کره ای برگزار کننده گلدیس
14 جلسه