سبد خرید

T9

نوع دوره
TEEN
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 18
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text مهشید پناهی دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

دو شنبه - 1400/07/19

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/07/22

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/07/26

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/07/29

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/03

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/06

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/10

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/13

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/17

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/20

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/08/24

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/08/27

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/09/01

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/09/04

19:30 - 21:00

دوره های مرتبط

T12

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T12
14 جلسه

T4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T4
14 جلسه

T11

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T11
14 جلسه

T1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : TEEN برگزار کننده گلدیس
T1
14 جلسه