سبد خرید

Frn17

نوع دوره
فرانسه
اطلاعات دوره
تعداد فراگیران : 6
مدت دوره :‌ 21 ساعت
تعداد جلسات :‌ 14
نحوه برگزاری دوره :‌ آنلاین
قیمت
320000 تومان
اساتید
Alternate Text الهام گرامی فر دوره های مرتبط

تقویم آموزشی

شنبه - 1400/07/17

16:00 - 17:30

چهار شنبه - 1400/07/21

16:00 - 17:30

شنبه - 1400/07/24

16:00 - 17:30

چهار شنبه - 1400/07/28

16:00 - 17:30

شنبه - 1400/08/01

16:00 - 17:30

چهار شنبه - 1400/08/05

16:00 - 17:30

شنبه - 1400/08/08

16:00 - 17:30

چهار شنبه - 1400/08/12

16:00 - 17:30

شنبه - 1400/08/15

16:00 - 17:30

چهار شنبه - 1400/08/19

16:00 - 17:30

شنبه - 1400/08/22

16:00 - 17:30

چهار شنبه - 1400/08/26

16:00 - 17:30

شنبه - 1400/08/29

16:00 - 17:30

چهار شنبه - 1400/09/03

16:00 - 17:30

دوره های مرتبط

Frn4

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn8

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn1

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه

Frn9

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : فرانسه برگزار کننده گلدیس
14 جلسه