سبد خرید
قیمت
15000 تومان

تعیین سطح آنلاین انگلیسی کودکان

نوع تعیین سطح
انگلیسی (Sweet ، کودکان ، نوجوانان)
اطلاعات تعیین سطح
تعداد فراگیران : 246
نوع تعیین سطح :‌ کارگاه
تعداد جلسات :‌ 0
نحوه برگزاری تعیین سطح :‌ آنلاین
قیمت
15000 تومان
اساتید
Alternate Text حمیده طهماسب پور تعیین سطح های مرتبط

تقویم آموزشی

سه شنبه - 1400/09/09

چهار شنبه - 1400/09/10

پنج شنبه - 1400/09/11

شنبه - 1400/09/13

16:10 - 16:20
16:20 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:00
17:00 - 17:10
17:10 - 17:20

یک شنبه - 1400/09/14

16:10 - 16:20
16:20 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:00
17:00 - 17:10
17:10 - 17:20
17:20 - 17:30

تعیین سطح آنلاین انگلیسی کودکان

اطلاعات تعیین سطح

نظر سنجی

نشست های مرتبط