سبد خرید
قیمت
20000 تومان

تعیین سطح آنلاین فرانسه

نوع تعیین سطح
فرانسه
اطلاعات تعیین سطح
تعداد فراگیران : 6
نوع تعیین سطح :‌ همایش
تعداد جلسات :‌ 0
نحوه برگزاری تعیین سطح :‌ آنلاین
قیمت
20000 تومان
اساتید
Alternate Text الهام گرامی فر تعیین سطح های مرتبط

تقویم آموزشی

چهار شنبه - 1400/09/10

14:10 - 14:20
14:20 - 14:30
14:30 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:20
15:20 - 15:30

شنبه - 1400/09/13

14:00 - 14:10
14:10 - 14:20
14:20 - 14:30
14:30 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:20
15:20 - 15:30

چهار شنبه - 1400/09/17

14:00 - 14:10
14:10 - 14:20
14:20 - 14:30
14:30 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:20
15:20 - 15:30

تعیین سطح آنلاین فرانسه

اطلاعات تعیین سطح

نظر سنجی

نشست های مرتبط